17℃ parçalı bulutlu
Ankara Hava Durumu

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Otizm Farkındalık Ayı

Son Güncelleme : 02 Ekim 2019 23:10

2 Nisan’da başlayan “Otizm Farkındalık Ayı” çerçevesinde dünyada otizmle ilgili araştırmaların teşvik edilmesi, bu konudaki farkındalığın artırılması ile erken teşhis ve tedavinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.


Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB); çocukluk çağı nörogelişimsel bozukluklar içinde yer alan, belirtileri yaşamın ilk üç yılı içinde ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden, sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan kaçak bahis iletişimde problemler, tekrarlayıcı davranış ve kısıtlı ilgi alanları ile kendini gösteren karmaşık gelişimsel bir bozukluktur. Tüm sosyoekonomik düzeylerde ve tüm dünyada görülebilir.

Toplumda otistik bozukluğun 3,3-16/10.000 oranında olduğu bildirilmektedir. Ancak, yaygın gelişimsel bozukluk ve tüm otistik bozukluk yelpazesi ele alınacak olursa 21/10.000 kadar görüldüğü belirtilmektedir. Otistik bozuklukta erkek/kız oranı 3/1 ya da 5/1 olarak bildirilmektedir. Ancak kızlar erkeklere göre daha ciddi etkilenme eğilimindedirler.

Nedeni halen tam olarak bilinmemekle beraber; zekâ geriliğinin eşlik edebilmesi, epileptik bozuklukların ve elektroensefalografi (EEG) anormalliklerinin sıklığının yüksek olması, diğer tıbbi durumlar ile birlikte görülmesi, otizmin biyolojik bir bozukluk olduğunu düşündürmektedir. Genetik etmenler ve doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasındaki bazı etkilenmelerin de bozukluğun ortaya çıkışında etkili olabileceği üzerinde durulmaktadır.

Otizm, şu anda sahip olduğumuz bilgi ve yöntemlerle tamamen tedavi edilememekle birlikte, erken dönemde başlayan ve etkinliği kanıtlanmış uygun bir eğitim planına ek olarak, bazı durumlarda ilaç tedavisi ile bazı belirtileri ortadan kalkabilir, uyum yetenekleri ve becerileri geliştirilip kendi kapasitesi içinde mümkün olan en üst düzeye gelebilir. Bu nedenle otizm ve diğer gelişimsel bozuklukların erken canlı bahis dönemde tespit edilmesi ve erken müdahale edilmesi önemlidir.

Otizm Spektrum Bozukluğu farkındalık çalışmaları kapsamında; Halk Sağlığı Müdürlükleri tarafından Nisan ayında daha yoğun olmak üzere, vatandaşların katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca ilgili meslek gruplarına ve halka yönelik farkındalık eğitimleri gerçekleştirilmektedir.

2014 yılında; 3500 sağlık personeli, 1500 eğitimci, 3400 öğrenci ve 6367 halk eğitimi olmak üzere 14.767 kişiye farkındalık eğitimi verilmiştir. 2015 yılında ise 10.558 sağlık personeli, 3435 eğitimci, 10.777 öğrenci ve 28.574 halk eğitimi olmak üzere 53.344 kişiye farkındalık eğitimi gerçekleştirilmiştir.