“Metabolik Cerrahi ile Şeker Hastalığından Kurtulmak Mümkün”

“Metabolik Cerrahi ile Şeker Hastalığından Kurtulmak Mümkün”

30 Nisan 2021 Kapalı Yazar: admin

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Sakçak, Dünyada 360 milyon, ülkemizde ise 6 milyon Tip 2 Diyabet (Şeker Hastalığı) hastası bulunduğunu belirtiyor.
Bu rahatsızlıkları taşıyan kişilerde yandaş hastalıklar dediğimiz; görme bozukluğu, böbrek fonksiyon kayıpları, arterosekleroz(damar sertliği), uyku problemleri, yüksek tansiyon, kalp rahatsızlıkları, kan yağları yüksekliği, karaciğer yağlanması, cinsel ve hormonal problemlerin de çok sık görüldüğünü belirten İbrahim Sakçak,bu hastaların insülin ve diyabet ilaçlarına mahkûm olmaktan kurtulmaları için ameliyat yöntemleri gittikçe artan oranda etkili ve kalıcı sonuçlar sunduğunu vurguluyor.

Ameliyatın Başarıya Ulaşması İçin Gereken Koşullar Nelerdir ?

Doç. Dr. İbrahim Sakçak’ın verdiği bilgiye göre; şeker hastalığının temelde iki tipi vardır. Tip 1 diyabeti olan insanlarda insülin üretimi hemen hemen hiç yoktur. Dışarıdan insülin iğneleri yapılmak zorundadır. Tip 2 şeker hastalığı tüm hastaların yaklaşık% 90 kapsar. Genellikle insülin vardır, ama yeterli değil ya da insüline direnç vardır.
Şeker hastalığı olanların yaklaşık % 70’i bu hastalıktan ameliyat olarak kurtulabilmektedir. Diğer % 30 luk bir hasta grubu ise bu ameliyata malesef uygun değildir. Bu nedenle fayda görecek hastayı belirlemek çok önemlidir.
Bunun için hastanın ameliyat uygun olması için şu özellikleri taşıması gerekir;
* Tip 2 şeker hastalığı olmalı,
* İnsülin direnci ve pankreastan insülin salgısını gösteren testlerin ameliyata uygun olması,
* Şeker hastalığına bağlı böbrek yetmezliği, körlük, bacaklarda iyileşmeyen yaraların gelişmemiş olması gerekir,
* Beden kitle indeksi (Body mass indeksi=BMI)’nin 30 Kg/m2’nin üzerinde olması,
* HbA1c’nin 7’nin üzerinde olması,
* C peptid seviyesinin normal olması,
* HOMA-IR indeksinin yüksek olması.

Bilimsel Çalışmalar ve Deneyimler, Yeni Ufuklar Açıyor ve Şeker Hastalarına Umut Oluyor

Son yıllarda yapılan çalışmalar ve deneyimler bu kriterlerin esnetilebileceğine dair işaretler vermektedir. Dünyanın saygın ve A grubu dergisi Obezite Surgery’nin Ekim 2015 sayısında yayınlanan bir makale bu konuda yeni ufuklar açmaktadır. Bu makaleye göre; BMI’i 30 Kg/m2’nin altında olan 80 diyabet hastasına sleeve gastrektomi ve gastrik by pass ameliyatları yapılmış. Hastaların 1 yılın sonunda ortalama kilo kayıpları 17,2 Kg olurken, % 48,8’i şeker hastalığından kısmen veya tamamen kurtulmuş, insülin kullanan 21 hastadan 16’sının insülin ihtiyacı kalmamış. Bugüne kadar bilinenler ışığında yüksek kilolu olan şeker hastalarına yapılan bu ameliyatlar, boyuna göre 15 Kg fazlası olan kişilerde yapılabilecek gibi gözükmektedir. Bu açıdan yeni ufuklar açan bu durum pek çok şeker hastasına umut olmaktadır.
Günümüzde en sık uygulanan ve en etkili ameliyatlar Omega Loop Gastrik BY Pass, Transit Bipartisyon, Roux-en-Y Gastrik by Pass, Biliopankreatik diversion ve Jejunoileal by Pass yöntemleridir.
Bu ameliyat yöntemlerinin başarı oranları bir birine yakındır. Cerrahlar bu yöntemlerden en az riskli en iyi sonucu alacağını düşündüğü yöntemi uygulamaktadır. Kliniğimizin bu konudaki tercihi hasta için en az riskli ve etkili olan Omega loop gastrik by pass ile transit bipartisyon yöntemidir.


Şeker Hastalarında Metabolik Cerrahi Ameliyatları İle % 92 Oranında İlaç Kullanmayı Bıraktıracak Kontrol Sağlanıyor.
Doç. Dr. İbrahim Sakçak’ın verdiğini bilgiye göre; metabolik cerrahi ameliyatları dediğimiz ve aynı zamanda obezite tedavisinde de uygulanan bu ameliyatlardan Mini Gastrik BY Pass veya Transit Bipartisyon ise % 92 oranında şeker hastaların da ilaç kullanmayı bıraktıracak kadar kontrol sağlamaktadır. İlacı bırakamayan diğer hastalarda da insülin kullanıyorsa daha düşük doza geçmekte veya ağızdan alınan oral anti diyabetik dediğimiz ilaçlarla kan şekeri kontrolü sağlanmaktadır.
Sonuç olarak; tip 2 şeker hastalığı günümüzde en sık görülen hastalıklardandır. Her ikisi de genellikle aynı kişilerde birlikte görülmektedir. Bu hastalıklardan kurtulmanın en etkili ve kalıcı yolu ise cerrahi tedavi yöntemleridir. Cerrahi uygulamalardan sonra hem bu hastalıklar gerilemekte, hem de yol açtıkları diğer yandaş hastalıklar iyileşmektedir.