Troid Hastalığı Ameliyatsız Tedavi Edilebiliyor mu?

Troid Hastalığı Ameliyatsız Tedavi Edilebiliyor mu?

4 Mayıs 2021 Kapalı Yazar: Yuzde 100 Saglik

Toplumda görülme sıklığı çok yüksek olan iyi huylu Troid Nodülü hastalığı, son yıllarda geliştirilen Radyofrekans Ablasyon (RFA) tedavisi ile ameliyatsız tedavi edilebiliyor.

Tiroid nodülleri toplumda çok sık görülen bir hastalıktır. El ile muayenede halkın % 4-5’inde nodül saptanır iken ultrasonografi incelemesi ile %10-40 oranında tiroid nodülü saptanmaktadır. Otopsilerde ise bu oran %50’ye ulaşmaktadır. Tiroid nodüllerinin %90’dan fazlası iyi huylu yani benign nodüllerdir.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Nuri Akpınar,  iyi huylu tiroid nodüllerinin tedavisinde yeni bir seçenek olan Radyofrekans Ablasyon Tedavisi ile ilgili bilgi verdi.

Prof. Dr. İhsan Nuri Akpınar  şunları söyledi: “Malign tiroid nodüllerinin tedavisi cerrahidir. Benign tiroid nodüllerinin tedavisinde son yıllara kadar cerrahi dışındaki tek seçenek hiperaktif, sıcak nodüllerde radyoaktif iyot tedavisi idi.

Cerrahi tedavi benign nodüllerde yüksek oranda başarı sağlamaktadır. Ancak cerrahi tedavi önemli riskler içermektedir.  Cerrahi sonrası en önemli komplikasyon sinir hasarıdır. Ses tellerine giden sinirlerin hasarı seste kalıcı değişikliklere hatta ses kayıplarına yol açabilir. Öte cerrahi sonrası bir diğer komplikasyon ise hipotiroidi gelişmesidir. Özellikle tiroid bezinin tamamı alındığında hasta ömür boyu tiroid hormonunu ilaç olarak almak zorunda kalacaktır. Hiperaktif nodüllerde kullanılan radyoaktif iyot tedavisinde de hipotiroidi riski mevcuttur.”

İYİ HUYLU TİROİD NODÜLLERİNE AMELİYATSIZ TEDAVİ SEÇENEĞİ

 Prof. Dr. İhsan Nuri Akpınar’ın verdiği bilgiye göre, son yıllarda gelişen teknoloji,  benign tiroid nodüllerinde tedavi seçeneğine yeni bir yöntemi, Radyofrekans ablasyon (RFA) tedavisini hastalara bir seçenek olarak sundu.

RFA tedavisi minimal invazif bir tedavi yöntemi olarak 1990’lı yıllardan itibaren karaciğer, böbrek ve kemik tümörlerinde kullanılmaktadır.  RFA tedavisinde görüntüleme eşliğinde cillten küçük bir kesi açılarak tedavi edilecek lezyona bir iğne (anten) yerleştirilmektedir. Bu antenden elektrik akımı geçirilerek iyonik düzeyde ısı enerjisi oluşturularak dokular ısıtılmaktadır. Bu sayede organlarda saptanan lezyonlar ısıtılarak yok edilmektedir. Bu yöntem dünya çapında oldukça yaygın bir şekilde başarı ile kullanılmaktadır. Özellikle karaciğer metastazlarında ve primer karaciğer kanserlerinde hastaların tedavi kılavuzlarında yer almaktadır. Hastaların yaşam süresini uzatmakta ya da nakil gibi kesin tedavilerin yapılabilmesi için köprü tedavisi seçeneği sunmaktadır.

Tiroid RFA tedavisi benign tiroid nodüllerinde ilk olarak 2002 yılında uygulanmıştır. İlerleyen yıllarda tedavinin etkinliğinin görülmesi ile tüm dünyada yaygın kullanım alanı bulmuştur. Tiroid RFA tedavisi poliklinik şartlarında anestezi gerektirmeden yapılabilen kolay bir tedavi yöntemidir. Hastanın önden bir hazırlık ya da ilaç kullanmasına gerek yoktur. İşlem sırasında lokal anastezi ile ultrasonografi kılavuzluğu sayesinde nodülün kontrollü bir şekilde yakılması mümkün olmaktadır.  İşlem sonrası hasta günlük hayatına devam etmektedir. Tedavi solid nodüllerde etkilidir. Kistik nodüllerde kullanılmamaktadır.

Tiroid RFA uygulaması :

 • Benign nodüllerin tedavisinde kullanılan bir yöntemdir.
 • Malign nodüllerde, yani tiroid kanserinin tedavisinde kullanılmaz.
 • Nodülü tamamen ortadan kaldırabilmektedir
 • Tedavinin ana hedefi hastaların şikayetlerini ortadan kaldırmaktır.
 • Hastalar RFA tedavisi sonrası kesinlikle hipotirodiye girmezler

TİROİD RFA TEDAVİSİ,  BENİGN SEMPTOMATİK TİROİD NODÜLLERİNDE CERRAHİ SEÇENEĞİ TERCİH ETMEYEN, AMELİYAT OLMAK İSTEMEYEN YA DA AMELİYAT OLMASI BAŞKA NEDENLERLE MÜMKÜN OLMAYAN HASTALARDA ETKİN BİR TEDAVİ SEÇENEĞİDİR. 

Tiroid RFA tedavisi basıya yol açan, öksürük, yutkunma güçlüğü ya da yabancı cisim hissi gibi şikayetlere neden olan nodüllerde kullanılımaktadır. Ayrıca başka bir şikâyete neden olmamakla birlikte büyüyerek boyunda kozmatik soruna yol açan büyük nodüllerdede tedavi ile normal, hastaları mutlu edecek bir görünüm sağlanabilmektedir. Tiroid RFA tedavisi birden fazla uygulanabilmektedir. Plonjan guatr adı verilen göğüs kafesine doğru büyümüş oldukça büyük nodüllerde güvenli şekilde tedavi etmek için, RFA tedavisi bir kaç seans olarak planlanmaktadır. Bu yolla nodül kontrollü olarak küçültülmekte, komşu anatomik yapıların zarar görmesi önlenmektedir.

RADYOFREKANS TEDAVİSİ SONRASI TİROİD İLACI KULLANIMI AZALIYOR YA DA SONA ERİYOR

 • Otonom tiroid hormonu üreten sıcak nodüllerde RFA tedavisi etkin kontrol sağlamaktadır.
 • Yapılan çalışmalarda hastaların yaklaşık %50’si ilaç kullanmayı bırakmış, geri kalan %50 hastada ise ilaç dozunda azaltmaya gidilmiştir.
 • Tedavisi süresi ablasyon iğnesi nodülün içerisine girdikten sonra ortalama 15 dakikadır. Nodül boyutu arttıkça tedavi süresi uzamaktadır.
 • Hastalar tedavi için odaya girdikten sonra ortalama 30-40 dakika süre içerisinde işlem tamamlanmaktadır. 
 • Aynı hastada birden fazla nodül aynı seansta tedavi edilebilmektedir.
 • Bu nedenle tedavi süresi nodül sayısına ve boyutuna göre değişkenlik gösterebilmektedir.
 • Özellikle 4 cm’den büyük nodüllerde tedavi süresi 1 saate kadar uzayabilmektedir.
 • Son dönemde özellikle 5 cm’den büyük nodüllerde bir diğer ablasyon yöntemi olan mikrodalga ablasyon (MWA; microvawe ablation) yöntemi kullanılmaya başlanmıştır.
 •  MWA yöntemi RFA yöntemine göre aynı hacimdeki lezyonları çok daha hızlı şekilde tedavi etmekte, bu sayede tedavi süresini belirgin kısaltmaktadır.
 •  Yapılan çalışmalarda büyük boyutlu nodüllerde MWA yöntemi ile yaklaşık 1 saat sürecek ablasyon süreleri ortalama 15-20 dk içerisinde bitirilmektedir.
 • Bu sayede hasta ve tedavi eden doktorun konforu artmaktadır.  MWA tedavi sonuçlarının da RFA tedavisi ile benzer olduğuna dair çalışmalar yayınlanmıştır.